O projektu Hokejski center Maribor

Že nekaj let raste ideja, da bi mladim hokejistom doma ponudili nekaj več, da bi jim na enem mestu omogočili vse kar potrebujejo za zdrav in kakovosten razvoj na športnem in učnem področju. Izkoristiti želimo velik športni potencial mladih hokejistov in jim ponuditi celovit program v mestu z dobro infrastrukturo in odličnim strokovnim kadrom. Preprečiti želimo prehiter odhod mladih v tujino, ki praviloma ne prinese pozitivnih rezultatov, vplivati na visok delež tistih, ki prav v času srednješolskega izobraževanja prenehajo s športno kariero, zmanjšati možnost poškodb, ki so mnogokrat rezultat nestrokovnega in nesistematičnega vodenja mladih športnikov ter seveda spodbujati dijake k dokončanju šolanja.

Ustanovili smo Hokejski center Maribor (v nadaljevanju HCM), ki je namenjen vsem mladim hokejistom, ki vstopajo v srednjo šolo. V Mariboru, mestu športa in znanja, jim želimo ponuditi:

 • kakovosten in prilagojen šolski program (vključitev v športni oddelek ali individualna pogodba na izbrani šoli),
 • optimalen proces treninga (treningi na ledu, kondicijski treningi, spremljava telesnega in gibalnega razvoja),
 • ustrezno dnevno oskrbo (bivanje, prehrana, zdravstvena oskrba, pomoč),
 • dobro počutje v novem okolju.

S celovitim programom, ki ga lahko uresničimo le v sodelovanju z različnimi institucijami, želimo mladim dijakom hokejistom omogočiti doseganje naslednjih ciljev:

 • dokončati srednješolski program in uspešno opraviti splošno ali poklicno maturo,
 • doseči nivo hokejskega znanja, ki omogoča konkurenčen vstop v člansko kategorijo,
 • uspešno uskladiti treninge in šolsko delo,
 • razviti zdravega športnika pod vodstvom strokovnega tima (le celostni pristop pri oblikovanju mladega športnika vodi k dobrim športnim rezultatom v članski kategoriji).

Projekt, ki smo si ga zastavili, predstavlja velik izziv, predvsem pa odgovornost do otrok in njihovih staršev. Razvoj vrhunskega športnika zahteva široko paleto znanj in ker želimo, da bi mladi športniki izkoristili vse potenciale, obdržali raven ustrezne motivacije in dosegli svoje osebne cilje, moramo poskrbeti za celovit program. Pri tem računamo na sodelovanje s partnerji, ki nam bodo po svojih najboljših močeh in v okviru pristojnosti omogočili razvoj centra in izpeljavo programa.

Partnerji v projektu Hokejski center Maribor:

Prepričani smo, da je ustanovitev našega centra dobra odločitev in spodbuda z več vidikov:

 • Maribor je mesto z velikim potencialom, odličnimi šolami in vrhunskimi trenerji, to dokazujejo rezultati na učnem in športnem področju. Ima dobro športno infrastrukturo, ki omogoča celostni razvoj športnika, predvsem pa veliko mladih, ki so gibalno nadarjeni in imajo šport radi. HCM želi izkoristiti priložnosti in ponuditi mladim dijakom hokejistom optimalen razvoj doma, s strokovnjaki, ki vedo kaj delajo in kako.
 • Hokej na ledu je moštveni zimski šport, ki je v Sloveniji tradicionalno eden od pomembnejših in odmevnejših športov. Je najhitrejša kolektivna igra, ki omogoča velik razvojni potencial otrok in mladine na področju gibanja in pri oblikovanju osebnosti posameznika. S HCM želimo mladim omogočiti kakovosten in zdrav športni razvoj, ki ustreza njihovi starosti in omogoča vstop v člansko selekcijo brez razočaranj in pogostih poškodb. Vplivati želimo na zdrav življenjski slog mladine tudi v vrhunskem športu.
 • V HCM želimo možnost ukvarjanja s hokejem ponuditi tudi tistim, ki nimajo vrhunskega športnega potenciala.
 • Mladim, ki stopajo skozi najnevarnejše obdobje odraščanja želimo ponuditi kvaliteten in zdrav celostni razvoj, ki vodi v zdrav življenjski slog skozi vse življenje. Morda pa bodo ti mladi postali trenerji, učitelji, promotorji športa, ki bodo širili vrednote kvalitetnega življenja naprej.
 • Z ustanovitvijo HCM želimo tudi nekaj doprinesti našemu mestu, predvsem pa dvigniti kvaliteto vrhunskega športa. Maribor potrebuje športni center, v katerem bodo mladi videli izziv za športno udejstvovanje in šolanje.
 • Z ustanovitvijo hokejskega centra doma želimo preprečiti prehitre odhode v tujino, kjer se mladi izgubijo in doživijo razočaranja. Ko se po nekaj letih vrnejo domov, težko nadoknadimo zamujeno, še težje pa vzbudimo željo po nadaljevanju in sprejemanju novih izzivov.

HCM – Hokejski center Maribor