Kakovostna izobrazba

Možnost vpisa v športni oddelek na Drugi gimnaziji Maribor ali na Srednji gradbeni šoli in gimnaziji Maribor (gimnazijski program):

 • prilagojen urnik (možnost izvedbe jutranjega treninga),
 • šolski koordinator (postavljanje osebnih ciljev na učnem področju, skupno načrtovanje šolskega dela, napovedano ocenjevanje, uspešno usklajevanje šolskega in športnega dela),
 • dodatna učna pomoč in hospitacije,
 • izobraževanje na daljavo,
 • možnost podaljšanja šolskega leta,
 • izvajanja kondicijskih treningov v okviru rednih ur ŠVZ (v sodelovanju športnega pedagoga in kondicijskega trenerja) s povdarkom na razvoju stabilizacije, osnovne motorike, gibljivosti; preventiva, kurativa,
 • možnost malice in kosila (prehrana prilagojena športnikom).

Možnost vpisa na katerokoli srednjo šolo v Mariboru:

 • individualna pedagoška pogodba (prilagoditve po dogovoru s šolo).

Vse informacije o vpisu v srednjo šolo dobite na tej povezavi.

Možnost nadaljevanja študija v Mariboru:

 • možnost študija na kateri koli fakulteti v Mariboru,
 • izobraževanje na hokejskem področju – sodnik, trener (Pedagoška fakulteta v Mariboru, smer Športno treniranje, HZS)
 • sodelovanje v hokejski šoli HDK Maribor (pomočnik trenerja mlajših selekcij, sodnik)